AMBIENTALISTI

Mobile will be soon released!

Udhëzuesi për të drejtat e njeriut ndaj mjedisit në Kosovë

Data: 01/12/2020 SHKARKO

Drunjte ne peisazhin e qytetit

Data: 08/31/2020 SHKARKO

Libri i kuq i faunes

Data: 08/31/2020 SHKARKO

Gjendja mjedisore në komunën e Prizrenit - Ec Ma Ndryshe

Data: 08/31/2020 SHKARKO

MANUAL PËR MJEDISIN DHE ENERGJINË E RIPËRTËRITSHME-PEN

Data: 22/07/2020 SHKARKO

TREGUESIT MJEDISOR PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË SEKTORIT TË NDËRTIMIT

Data: 22/07/2020 SHKARKO

UDHËZUES PRAKTIK PËR KOMPANITË E NDËRTIMIT “MË PAK NDOTJE GJATË NDËRTIMEVE”

Data: 22/07/2020 SHKARKO

Ujë Pak e Nevoja Shumë-Instituti Demokratik i Kosovës-KDI

Data: 22/07/2020 SHKARKO

RAPORT VJETOR PER GJENDJEN E AJRIT 2019

Data: 22/07/2020 SHKARKO

Lumenjt e Zi-të Kosoves-Instituti Demokratik i Kosovës-KDI

Data: 22/07/2020 SHKARKO

Analizë Obiliq Kosovë - Balkanwatch Network

Data: 20/06/2020 SHKARKO

Pjesëmarrja e organizatave të shoqërisë civile në procesin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor

Data: 20/06/2020 SHKARKO

Raporti mujor per cilesi te ajrit Qershor_2020

Data: 20/06/2020 SHKARKO

NATIONAL ENERGY AND CLIMATE PLANS 2021-2030

Data: 20/06/2020 SHKARKO

RIMËKËMBJA E GJELBËR DHE SOCIAL DEMOKRACIA - FES

Data: 20/06/2020 SHKARKO

KOSOVA DHE AGJENDA 2030

Data: 20/06/2020 SHKARKO

The Sustainable Development Goals Report

Data: 20/06/2020 SHKARKO